آدرس دهی Unicast ,Multicast, Broadcast چیست

2 1,774

آدرس دهی Unicast ,Multicast, Broadcast چیست : هر سه مورد آدرس دهی Unicast,Multicast و Broadcast به روش ارسال اطلاعات در بستر شبکه های کامپیوتری اشاره میکند که در هر روش بسته به نوع ادرس دهی بسته های اطلاعات بر اساس ادرس دهی مشخص شده در مسیر شبکه حرکت و به مقصد ارسال خواهد شد یعنی کلیت موضوع در هر سه روش مشترک هست وفقط در نوع ارسال اطلاعات با یکدیگر تفاوت دارند که در ذیل به تشریح هر کدام خواهیم پرداخت .

Unicast یا ارسال یک به یک : در این نوع ادرس دهی همانطوری که در تصویر نیز مشاهده میکنید ادرس دهی به نحوی میباشد که اطلاعات از یک سیستم به سیستم دیگری مستقیما و بصورت یک به یک ارسال میشود

 

Multicast یا یک به چند : در این روش آدرس دهی نوع ارسال از یک سیستم به چند سیستم خواهد بود بطوریکه اطلاعات از یک نقطه به چند نقطه ارسال میشود و دریافت کننده ها بصورت مجزا مشخص شده اند .

Broadcast یا یک به همه : در این روش آدرس دهی اطلاعات از یک نقطه به همه اعضای شبکه ارسال خواهد شد و دریافت کنندگان بصورت مجزا مشخص نخواهند شد چرا که در این روش همه اعضای شبکه بدون استثنا دریافت کننده بسته ها خواهند بود.

 

Related Topic :  آشنایی با فیبر نوری
2 Comments
  1. […] : به فردی گفته میشود که با استفاده از دستگاههای سخت افزاری و نرم افزارهای خاص اقدام به ماین و یا استخراج ارز […]

  2. […] برق صنعتی فشار قوی که اکثر افراد بخاطر نداشتن دسترسی به برق صنعتی مجبور به برق دزدی شده و از همین طریق کشف و دستگاههای […]

Leave A Reply

Your email address will not be published.